En studie gjord av det brittiska forskningsinstitutet Juniper visade att online-spelmarknaden kunde nå värderingen en trillion år 2022. 2017-undersökningen visade att den nuvarande marknaden är värt omkring 620 miljarder dollar och att numret annolikt kommer att öka med mer än 10% före utgången av 2018.


De viktigaste drivkrafterna bakom det ökande antalet är ny teknik, nya produkter och nya marknadsregler. Tekniken gör spelen och produkterna mer tillgängliga för spelare över hela världen. Tack vare mobilenheten är de flesta nya spel för casino och sportbok tillgänglig 24/7 från vilken plats som helst. Nya produkter kommer att inriktas på nya marknadssegment och kan locka spelare som inte bara är spelautomater eller kortspelare. Och tack vare nya lagar och marknadsförordningar kan fler och fler människor spela legalt och säkert.


Med ny teknik som AI och VR gör allt fler framsteg anses den nya teknologin spela en stor roll i utvecklingen av denna högteknologiska industri. AI kan användas för chatbots och andra virtuella funktioner, för att förena hela upplevelsen av onlinespel. VR är något som många spelutvecklare har arbetat med i åren, för att göra kasino- och sportspelupplevelser lika verkliga som möjligt. Dessa två kommer sannolikt att följas av annan ny teknik, till exempel Blockchain-plattformen, för att öka användarupplevelsen för onlinespel.


Många stora marknader, som Förenta staterna, Brasilien och Indien, antas se allt fler regler som gör online-spel lättare att komma åt för sina boende. Det kan ta några år att allt ska äga rum, men med många europeiska länder som reglerar sina nationella marknader, tänks andra länder utanför Europa. Håll dig uppdaterad med Casino Experts nyheter för att följa den senaste utvecklingen.